Igbotic Logo
Course Content
Ngwaa (Verb) Nye Na Chọrọ (Give and Want)
This lesson teaches students how to communicate their needs and wants in Igbo.
0/1
Abịdịị Igbo na Mmebeokwu (Igbo Alphabet and word Formation)
0/1
Mmebe Ahịrịokwu (Sentence formation)
0/1
Ọnụọgụgụ : Numbers
0/1
Ekele Dị Icheiche: Different Greetings
0/1
Ịgwa Mmadụ Ihe Ọ Ga-Eme: Telling Someone What To Do
0/1
Anụmanụ : Animals
0/1
Nnụnụ : Birds
0/1
Mkpụrụofe Dị Icheiche: Soup Seeds
0/1
Akwụkwo Nri Ndị Igbo: The Igbo Native Vegetables
0/1
Nri Ndị Igbo: The Igbo Foods
0/1
Ihe Dị Icheiche E Ji Esi Nri: Food Items
0/1
Nri E Siri Esi : Cooked Food
0/1
Usekwu: Kitchen
0/1
Ihe A Na-ahụ na Gburugburu : Things We See in Our Environment
0/1
Ụzọ E Si Eme Njem: Means of Transportation
0/1
Egwuregwu na Ezumike: Exercise and Recreation
0/1
Mkpụrụosisi : Fruits
0/1
Nkọwaonwe: Self Introduction
0/1
Ajụjụ na Azịza : Question and Answer
0/1
Audio-Visual Igbo Course 1 (Kids and Adults)
About Lesson

This lesson teaches students how to express themselves over what they need or want.

0% Complete